Federkrieg
Gratis bloggen bei
myblog.deDudn


A-E

F-J

K-O

P-S

T-ZSmilies

Die hob i vo http://www.cosgan.de

Wegen da Party...i überleg ma's nu. I ko jo sunst spontan owa kemma. Wonn fongts denn o?
 
So a Haushaltsversicherung hob i nu nia braucht. Hob eh a Mietwohnung. Hm. I woass nu net. Werd ma des nu genaua überlegn. I hob jo scho so vü Mietwohnungen ghobt und ausgerechnet bei da Schänstn soi donn a Wasserrohbruch oda so sei??? Miassat scho a bleda Zufoi sei.
So a Privatrechtschutzversicherung woit er mir a nu odrahn, fois i ois Radlfoara, Schifoara oda Fuassgänga niedergfoan werd. I hob gsogt dass i sowas net brauch, weil 1+2 dua i net und bei 3. ko i scho söba aufpassn...
 
Soid i di moi ohallofonieren?

26.6.07 14:00
 


bisher 0 Kommentar(e)     TrackBack-URL

Name:
Email:
Website:
E-Mail bei weiteren Kommentaren
Informationen speichern (Cookie) Smileys einfügen